Ciencia en Societat
CristinaJunyent @ Cosir i Repuntejar
CristinaJunyent@Facebook
CristinaJunyent@Twitter
CristinaJunyent@YouTube
Cristina Junyent Curriculum Vitae


La conca més gran. Història natural de l’Amazones

2016 AUGG


Una de les regions encara desconegudes del planeta és l'Amazònia, la conca fluvial que desguassa una cinquena part de l'aigua dolça del planeta. Un sistema fluvial impressionant segons les proporcions de la Terra. Com s'ha estructurat? Quines són les seves característiques? Quin és el seu cicle anual? Sempre han estat així? Com condiciona la vida dels humans de les riberes? Coneixerem aquest sistema de dimensions descomunals que influeix, de fet, en tota la vida del planeta.