Ciencia en Societat
CristinaJunyent @ Cosir i Repuntejar
CristinaJunyent@Facebook
CristinaJunyent@Twitter
CristinaJunyent@YouTube
Cristina Junyent Curriculum Vitae


El centenari de la Biblioteca de Catalunya

12/05/2007 La mirada científica Einstein a la platja


Enguany, 2007 l’any de la ciència, es commemora també el centenari de la Biblioteca de Catalunya.
Les biblioteques han estat una peça clau en la transmissió del coneixement científic, ja que són fonamentals  en el mapa cultural d’un país. Les biblioteques són institucions al servei del patrimoni, la recerca i el coneixement.

La primera biblioteca va ser construïda per Assurbanipal, a Nínive avui Iraq. L'objectiu era la recopilació sistemàtica de tabletes d’astronomia, poemes i diccionaris. El saber de l'època, vaja.

La Biblioteca de Catalunya va ser fundada el 1907, com a biblioteca de l’Institut d’Estudis Catalans, l’acadèmia nacional. I, actualment és la Biblioteca Nacional de Catalunya.

Entre els seus fons hi ha un incunable que s'intitula La suma de l’art de l’Aritmètica de Francesch Santcliment, i al final hi diu: Estampada fou la present obra per Pere Posa prebere en l'any de mil quatrecents vuitanta dos. Aquesta joia impresa a Barcelona és és el primer incunable català que utilitza xifres aràbigues i és considerada la primera aritmètica comercial catalana i una de les primeres de Europa. Els incunables són els llibres que es van imprimir amb les primeres impremtes fina a 1500.

Per preservar el patrimoni bibliogràfic, s’està elaborant un facsímil i a més d'un estudi sobre l’obra, que serà presentada en els propers temps. Podreu trobar la data de presentació del llibre i altres celebracions del centenari de la Biblioteca de Catalunya a la seva web.